Behandelaanbod

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een  heftige of schokkende ervaring en deze niet goed hebben verwerkt.
Bepaalde gebeurtenissen die mensen meemaken kunnen diep ingrijpen in het leven. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen. Echter ontwikkelen anderen psychische klachten.  Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties en slecht slapen.
Meer informatie over EMDR: 
www.emdr.nl

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste therapie en wordt toegepast bij allerlei soorten klachten die met denken en voelen te maken hebben. Bepaalde gedachten of opvattingen spelen een belangrijke rol bij allerlei psychische klachten. CGT is een methode om iemand te leren zich bewust te worden van zijn onbewuste (negatieve)gedachten en ketens van gedachten en de invloed daarvan op het gevoel en gedrag. Wanneer ze eenmaal bewust zijn, kan men onderzoeken of deze gedachten wel kloppend zijn en overwegen of er ook andere interpretaties of gedachten mogelijk zijn.  Automatische gedachten gaan meestal gepaard met emoties en deze zijn ook van invloed op je gedrag. Sombere gedachten zullen meestal zorgen voor sombere of depressieve gevoelens en angstige gedachten zorgen voor gespannenheid of een angstig gevoel. En dat is weer van invloed op je gedrag in het dagelijks leven. Met CGT gaan we meer zicht krijgen op je onbewuste gedachten en bekijken of ze kloppen. Daarnaast gaan we ook oefenen met gedrag.   

 


Mindfulness-based cognitieve therapie(MBCT)
MBCT is een behandeling die gebruik maakt van de combinatie van meditatietechnieken met cognitieve gedragstherapie. Het is een effectieve behandeling bij mensen met terugkerende depressieve klachten.  

Vaak vinden wij het niet fijn om onplezierige  gedachten of gevoelens te hebben en hebben we vaak de neiging om deze te onderdrukken of te vermijden. We proberen controle te krijgen over negatieve gedachten en gevoelens, maar dat maakt het vaak alleen maar erger.  Tijdens een mindfulness training leer je om je gedachten en gevoelens en lichamelijke situatie te accepteren. Je leert bewust stil te staan bij je ervaring in het ‘hier en nu’  zonder oordeel.  

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
ACT is erkend als evidence based therapy voor o.a. depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt.
Het toepassen van ACT-vaardigheden zorgt ervoor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. In een ACT-traject kijk je namelijk hoe je je leven zinvol kunt invullen ondanks de onvermijdelijke moeilijke dingen in het leven. Zodat je een waardevol leven kunt leiden.

Online Therapie

Online therapie biedt psychologische hulp via beeldbellen en e-health modules. Een voordeel van online therapie is dat je dit kunt doen vanuit je vertrouwede omgeving. Online therapie kan ingezet worden bij verschillende problematiek. Online therapie is ook goed te combineren met het fysiek bezoeken van een psycholoog. Een mogelijkheid is om het intakegesprek in de praktijk te doen en de vervolgsessies thuis online. In overleg kunnen we bekijken wat het beste bij jou past. 

Coaching

Ik bied coaching aan in de vorm van individuele gesprekken. De gesprekken hebben als doelstelling om stress te herkennen en vaardigheden te leren om met stress om te gaan en deze te  verminderen. Daarnaast leer ik jou om meer balans te vinden tussen inspanning en ontspanning zodat je weer fit voelt.