Tarieven 


Created with Sketch.

 

Betaling en vergoeding: Vanaf 2022 nieuwe bekostiging van de GGZ 

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostigingsmodel: het zorgprestatiemodel (ZPM). In het ZPM worden behandelingen niet meer als traject afgerekend maar als losse zorgprestaties. 

Het voordeel is dat u gemakkelijker de rekening kunt controleren. U kunt zien wie u heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. De rekening krijgt u 1 keer per maand van alle consulten die u in de desbetreffende maand heeft gehad. U betaalt de factuur aan uw hulpverlener en u declareert zelf de kosten bij uw zorgverzekeraar. 

Houdt u er rekening mee dat de eerste gesprekken bij de psycholoog uw eigen risico aantast. 

 

Wanneer uw klacht niet voor vergoeding in aanmerking komt kunt u toch behandeling volgen. De kosten worden dan per consult bij u in rekening gebracht.
Klachten die door de zorgverzekeraar zijn uitgesloten van vergoeding zijn onder andere partner-relatieproblematiek, ouder-kindrelatieproblematiek en arbeidsgerelateerde klachten. Bij de laatste categorie ligt de zorgplicht bij de werkgever. U kunt uw werkgever hier op wijzen en in overleg bespreken over de werkgever een gedeelte van de kosten betaald.

Om onduidelijkheden te voorkomen adviseer ik u om van tevoren contact op te nemen met de zorgverzekeraar, zodat u weet wat u vergoed krijgt. Om de behandelingen vergoed te krijgen is een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) zijn tarieven vastgesteld. De praktijk valt onder sectie: "ambulante GGZ, kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog". Zie voor alle tarieven:

https://zorgprestatiemodel.nza.nl/

Document behandeltarieven

a.      Tarieven vergoede zorg
Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 95% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Zie tabel voor de exacte tarieven.

 NZa-tarieven GZ-psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II  
  In de tabel worden de tarieven getoond die door de Nederlands Zorg Autoriteit (NZa) voor 2024 zijn vastgesteld. Moussa Psychologie en Coaching hanteert 95% van het NZa tarief. 

Diagnostiek en behandeling                             Code                          NZa Tarief 2024     | Tarief Moussa Psychologie en Coaching 2024
Intake / diagnostiek (60 minuten)               | code  CO0562     |     €183,44                          €174,27
Intake / diagnostiek (75 minuten)                | code CO0692      |    €223,48                          €212,31
Behandelconsult directe tijd (30 minuten) | code CO0367      |    € 95,67                           €90,89

Behandelconsult directe tijd (45 minuten) | code CO0497      |    € 135,89                         €129,18
Behandelconsult directe tijd (60 minuten) | code CO0627      |    € 161.46                     €153,39
Behandelconsult directe tijd (75 minuten) | code CO0757      |    € 198,72                         €188,78

Alle indirecte tijd is bij de tarieven inbegrepen (voorbereiding, verplichte zorgvraagtypering met de HoNOS+, verplichte administratie voor dossiervoering, facturatie, procedurele verslaglegging, brieven voor huisarts, ed). 


 b.      Tarief overig (zorg)product

Het maximum ovp-tarief voor de prestatie ‘ovp niet-basispakketzorg consult’, vastgesteld door de NZa. Het tarief in mijn praktijk is  95 % van dit maximumtarief.

 

c.      Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  95 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie vraag a. 

 

d.      Voorwaarden en tarief no-show:  De praktijk hanteert geen voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u niet op een afspraak komt, u niet voor deze afspraak hoeft te betalen.

Tarieven voor Relatietherapie EFT


Tarieven relatietherapie gesprekken 

Helaas wordt relatietherapie niet vergoed door de zorgverzekeraars vanuit de basisverzekering omdat deze vorm van therapie niet onder de Generalistische Basis GGz valt. Relatie- en gezinstherapie valt alleen onder verzekerde zorg als er een onderliggende DSM-5 diagnose is geconstateerd. 

 

Kosten EFT relatietherapie 

  •  Intakegesprek Koppel (75 minuten) | € 145
  •  Vervolggesprek Koppel (75 minuten) | € 145
  •  Vervolggesprek individueel (45 minuten) | € 105

 

 
 
 

 

Vergoeding

Created with Sketch.

Ik vind het belangrijk dat je vrij bent om zelf jouw psycholoog te kiezen.  Daarnaast vind ik het belangrijk om de behandeling zoveel mogelijk op jou behoeften af te stemmen. Moussa Psychologie en Coaching heeft daarom geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dat houdt in dat het kan zijn dat je een deel van de behandeling zelf zou moeten betalen. Meestal wordt tussen de 60 en 80%, van het marktconform bedrag, vergoed bij een naturapolis. Bij een restitutiepolis wordt meestal het gehele bedrag vergoed.  Soms hanteert de zorgverzekeraar speciale voorwaarden. Je kunt zelf hierover contact opnemen met jouw zorgverzekeraar om te bekijken hoeveel vergoeding je krijgt.   
Een verwijzing naar BGGZ vanuit de huisarts is altijd noodzakelijk voor vergoeding vanuit de zorgverzekering. Voor psychologische zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering betaal je eigen risico. 


 

Betaling

Created with Sketch.

De factuur van uw consulten krijgt u 1 keer per maand thuisgestuurd of per mail. Het betreft alle consulten die u in de desbetreffende maand heeft gehad. U betaalt de factuur aan Moussa Psychologie en Coaching en u declareert zelf de kosten bij uw zorgverzekeraar. Houdt u er rekening mee dat de eerste gesprekken bij de psycholoog uw eigen risico aantast mocht u deze nog niet hebben gebruikt.